Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 08:37

Πόσο καλά ξέρεις τον φίλο σου?

Τα περισσότερα ζώα που αγοράζονται μέσω Internet ή από pet shops προέρχονται από τα παράνομα εκτροφεία παραγωγής κουταβιών.

Αποκαλύπτοντας την αλήθεια, θα βοηθήσουμε να σταματήσει αυτό άθλιο εμπόριο ψυχών.

Βοηθήστε να μαθευτεί η αλήθεια και προωθήστε το βίντεο από το Animals Australia σε αυτούς που χρειάζεται να το δουν. Μην γυρνάτε την πλάτη σας στο πρόβλημα.

Πολυμέσα