Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008 13:18

AFAR Athletes For Animal Rights

Ο αθλητισμός δεν αποτελεί για μας μόνο σωματική εκτόνωση ή επίτευξη επιδόσεων αλλά τρόπο ζωής, συναισθηματικής έκφρασης, ακόμη και διαμαρτυρία. Αυτό τον τρόπο επιλέξαμε για να προβάλλουμε το μείζον πρόβλημα της συμπεριφοράς μας στα ζώα και στο περιβάλλον.Υιοθετούμε την άποψη ότι κάθε ζωντανό πλάσμα, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, έχει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια, δίχως πόνο και να μη πεθαίνει χωρίς λόγο ή για ψυχαγωγία.

Image


Ο Γκάντι είπε: "Ο πολιτισμός ενός λαού, φαίνεται από τη συμπεριφορά του στα ζώα". Και ο αθλητισμός είναι πολιτισμός.

Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ενάντια στη κακοποίηση κάθε ζωντανού πλάσματος, μέσω του αθλητισμού (Συμμετοχή σε αγώνες, κάλυψη αποστάσεων-υπεραποστάσεων).

https://www.athletesforanimalrights.gr/

Image