Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2008 11:14

Αυστηρότερος φιλοζωϊκός Νόμος στην Ελβετία

Από την 1 Σεπτεμβρίου 2008 ισχύει στην Ελβετία ένας νέος αυστηρότερος φιλοζωικός νόμος. Οι σημαντικότερες αλλαγές:Εκπαίδευση ιδιοκτητών σκύλων.Όσοι απέκτησαν σκύλο μετά από την 1 Σεπτεμβρίου 2008 είναι υποχρεωμένοι μέχρι το 2010 να παρακολουθήσουν μαθήματα. Τον πρώτο χρόνο πρέπει σκύλος και ιδιοκτήτης να παρακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση. Όσοι είχαν τον σκύλο πριν από την ισχύ του καινούργιου νόμου εξαιρούνται.
Κοινωνικοποίηση ζώων
Ινδικά χοιρίδια και άλλα ζώα που ζουν σε ομάδες, δεν επιτρέπεται να ζουν πλέον μόνα τους. Για παπαγαλάκια, μικρά τρωκτικά και άλλα πουλιά πρέπει οι χώροι διαβίωσης να είναι μεγαλύτεροι.

Περισσότερη ελευθερία για τα άλογα
Από το 2013 απαγορεύεται τελειωτικά το δέσιμο των αλόγων. Πουλάρια πρέπει να μεγαλώνουν σε ομάδες. Επιβάλλεται η καθημερινή άσκηση, τρέξιμο. Όποιος έχει πάνω από 5 άλογα πρέπει να δώσει εξετάσεις πάνω σε βασική εκπαίδευση.

Περισσότερη ελευθερία για πρόβατα και κατσίκες.
Από το 2018 θα απαγορευθεί το δέσιμο αυτών των ζώων. Ζώα που ζουν μόνα τους πρέπει να έχουν οπτική επαφή με άλλα ζώα του είδους τους. Τα πρόβατα πρέπει να κουρεύονται κάθε χρόνο για την προστασία τους από τη ζέστη.

Απασχόληση των χοίρων.
Για να αποφευχθούν προβλήματα συμπεριφοράς πρέπει οι χοίροι να έχουν απασχόληση. Από το 2013 πρέπει οι κτιριακές εγκαταστάσεις να αλλάξουν. Στους σταύλους (χοιροστάσια) πρέπει να υπάρχουν συστήματα κλιματισμού. Από το 2010 τα αρσενικά χοιρίδια πρέπει να στειρώνονται μόνο με νάρκωση.

https://www.tasso.net